Skam og Skammens væsen

Kurset formål er:

· At giver en grundlæggende indsigt i Skams karaktertræk og Skamfølelserne, så skam bliver afmystificeret

· At det bliver muligt at identificere skam både hos bruger og ikke mindst hos sig selv

· At kunne arbejde med skam

Kurset vil berøre emner som:

· Hvilke faktorer har betydning for udvikling af en skambaseret identitet

· Skamfølelserne

· Skam – andet og mere end en følelse

· Skam og nærværd

· Skam og Skyld

· Skam som familiedynamik forælder/barn/pædagog

· Forgribende intervention

· Positiv reformulering som intervention