Reaktiv tidlig tilknytnings forstyrrelse / Traumehjernen

Undervisningsforløbet bygger på en forståelse af behandling, hvor destruktiv adfærd skal opfattes som personlighedens bedste måde at beskytte sig på. Den destruktive adfærd har således en funktion, hvor man sikrer sig selv for uudholdelige følelser. Positiv reformulering af den destruktive adfærd er en afgørende metode. – forståelsen af, at en tilsyneladende destruktiv adfærd har været nødvendig for den psykiske overlevelse.

I analysen af familiedynamikker anvendes ofte Offer-Krænker-Frelser trekanten. Modellen stammer oprindeligt fra Bernes bog ”Games People Play”, og i det foreslåede undervisningsforløb (inspireret af Noel Larson) vil den blive anvendt som forståelsesramme i forhold til familier og systemer.

Personligheds-positionerne i modellen udgør, sammen med den emotionelt ustabile personlighed de fire grundpersonligheder, og disse vil blive præsenteret og gennemgået i undervisningen. Hos mennesker med personlighedsforstyrrelser er disse måder at fungere på blevet gennemtrængende og invaliderende måder at være til på.

Vi vil ligeledes arbejde med genogrammer som en af analyse modellerne.