De “usynlige” børn

Der har i den senere tid været flere sager om overgreb på børn, som får mange til at tænke hvorledes dette kan forstås. Vi har Tønder-sagen, Brønderslev-sagen, og alene i sidste uge var der i pressen omtalt tre nye sager. Alle har beskrevet omfattende og uforståelige overgreb på egne og andres børn. Myndigheder har forklaret sig, men tilbage står en for iagttageren uforståelig virkelighed.

I TV en søndag aften forklarede to voksne, der selv havde været udsat for overgreb som børn, at almindelige voksne ville have mulighed for at få øje på problembørn, hvis bare de turde se det i øjnene.

Vi som professionelle har mulighed for at gøre en forskel, hvis vi kan være med til at få øje på problemfamilierne.

Jeg tilbyder hermed et kursus af to dages varighed, som med baggrund i psykodynamisk-eksistentiel teori underviser i familiesystemer på godt og ondt. En stor del er forbeholdt ’misbrugs-systemer’, som ikke alene omfatter familier med incest, men også familier, hvor vold, alkohol- og medicinmisbrug skjules og ikke behandles.

Kurset vil give indsigt i metoder til at kunne få øje på disse børn/unge og familier, give redskaber til analyse af familier hvori børn er udsat for seksuelt misbrug, samt præsentere øvelser i at kunne foretage den svære samtale.

Det vil være muligt at tage egen ”case” med, samt modtage supervision i denne.

Kurset henvender sig til alle som arbejder med eller har kontakt til børn/unge og familier, herunder pædagoger, lærere (herunder AKT medarbejdere), læger, socialrådgiver og frivillige.