(Borderline) Emotionel Ustabil Personlighedsforstyrrelse

For professionelle kan kontakten med en emotionel ustabil personlighedsforstyrret person afstedkomme en del udfordringer. Vi ser nærmere på dette møde, det være sig samarbejdet med lægen, socialrådgiveren, skolelæreren, eller pædagogen.

Kurset formål er:

· at give en grundlæggende indsigt i karaktertræk og handlemønstre hos en emotionelt ustabil personlighedsforstyrret person, herunder især med fokus på relationen forælder/barn, og

· at give indsigt i, hvordan kontakten mellem den professionelle og den emotionelt ustabile personlighedsforstyrrede kan udvikles konstruktivt.

Kurset vil berøre emner som:

· Hvilke faktorer har betydning for udvikling af en borderline personlighedsstruktur

· Borderline personlighedsstruktur og tilknytningsmønstre

· Forsvarets betydning og funktion for en forælder / med borderline personlighed

· Forståelse for dynamikken forælder/barn/pædagog

· Forgribende intervention

· Positiv reformulering som intervention